Despre proiect

ORAȘUL INTELIGENT 2030

Scopul proiectului. Competiția Orașul inteligent 2030 vizează mai mult decât simpla informare a tinerilor liceeni despre posibilitățile de dezvoltare a orașului. Scopul principal al proiectului este creșterea capacității de sinteză a tinerilor și mai ales creșterea nivelului de conștientizare a necesității implicării acestora în viața comunității. Totodată proiectul vizează implicarea cadrelor didactice în abordarea multidisciplinară.

Ce ne propunem – obiectivele proiectului

Orașul inteligent 2030 urmărește:

  • Dezvoltarea simţului de apreciere a moştenirii culturale, educarea sensibilităţii faţă de valorile culturii naţionale şi universale în contextul transformării societății;
  • Creşterea gradului de educaţie prin cunoaştere, comunicare, creaţie şi implicare, dezvoltarea perseverenţei, cultivarea trăsăturilor morale sociale, psiho-afective şi de caracter;
  • Formarea unor criterii de apreciere estetică şi axiologică, cu implicaţii în cultivarea sensibilităţii, a fanteziei şi a imaginaţiei;
  • Dezvoltarea aptitudinilor artistice, a gândirii şi a posibilităţilor creatoare ale tinerilor prin crearea unor căi de exprimare a sentimentelor care să ducă la lărgirea orizontului de cunoaştere, la perceperea mai complexă şi mai largă a realităţii;
  • Stimularea respectului faţă de ideile celorlalţi, dezvoltarea spiritului de competiţie şi corectitudine, crearea unor legături de prietenie care să fie urmate de comunicare şi schimb de experienţă;
  • Identificarea, selectarea, promovarea şi valorificarea potenţialului creativ al tinerilor, promovarea actului creativ de calitate, recompensarea talentului;
  • Crearea unui spaţiu alternativ, actual, care să aducă beneficii spirituale pe termen lung.
Orizontul de timp vizat este proiecția Orașului Inteligent-2030, când tinerii de acum vor fi adulți. Proiectul urmărește să genereze dezbateri interactive, în care tinerii să prezinte viziunea proprie.
În urma dezbaterilor, participanții vor întocmi propriul proiect, sub coordonarea unui cadru didactic, iar la final, cele mai interesante proiecte vor fi premiate. Se vor acorda diplome de participare tuturor concurenților, iar primele 5 proiecte selectate vor fi premiate.

„Dezvoltarea comunităților creativ-inteligente trebuie să reprezinte o prioritate de dezvoltare a administrației locale în acord cu ideile, nevoile și preocupările locuitorilor.”

Pune gașca să îți voteze proiectul!

Proiectul vizează pe de o parte informarea tinerilor despre conceptele și componentele smart city, iar pe de altă parte implicarea activă a acestora în identificarea de posibile scenarii despre cum vor arăta orașele în 2030, din perspectiva dezvoltării unui oraș inteligent. Rezultatul cel mai important al proiectului va fi fără îndoială implicarea acestora în societate. Pe de altă parte, dezbaterile vor implica și cadrele didactice creând o mai bună comunicare cu elevii.

În urma unor întâlniri tip dezbatere în care vor fi informați cu privire la stadiul actual, inițiative, proiecte precum și posibilități, participanții vor fi invitați să depună proiecte scrise, care să intre în competiție.

 

Juriul competiției: 

Proiectele vor fi notate de către un juriu format din specialiști, lectorii care au participat la proiect, precum și experți din mediul universitar. La toate proiectele inițiate de asociația noastră juriul este format din profesori universitari, experți, personalități relevante în domeniile respective.

Lasă un comentariu