Eduard Dumitrașcu

Președintele Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate, Coordonatorul proiectului Orașul Inteligent 2030.

Florin Nemțanu

Conferențiar universitar dr.ing.ec. Florin Nemțanu Profesor în cadrul Facultății de Transporturi, Universitatea Politehnica din București și Director al Programului de Master Sisteme Inteligente pentru Transporturi (cu peste 20 ani de experiență în domeniu) și în cadrul Facultății de Management din cadrul SNSPA. Cercetător și consultant în domeniul sistemelor de transport și al sistemelor inteligente pentru transporturi (peste 30 de proiecte de cercetare și consultanță). Evaluator european și național al proiectelor din domeniul transporturilor. Principalele domenii de interes: sisteme inteligente pentru transporturi, smart mobility, smart city, blockchain în transporturi, inteligență artificială, achiziții de date.

Ciprian Alexandru-Caragea PhD.

Ciprian Alexandru este cercetător în domeniul Data Science din cadrul Institutului Național de Statistică din România, cu aplicații în programare R, Data cleaning și Data Matching, Webscraping, Data analytics și grafică, Data mining și Big Data, Data integration, data processing și data validation. Este implicat în proiecte privind integrarea datelor din surse administrative în producția statistică. Ciprian Alexandru este licențiat în Inginerie și Economie. De asemenea, este conferențiar universitar doctor la Universitatea Ecologică din București și prorector pentru activități de cercetare. Doctoratul este obținut în domeniul Economie sub egida Academiei Române, Institutul Național de Cercetări Economice. A participat la diverse proiecte de cercetare (inclusiv la Eurostat), ateliere de lucru, conferințe naționale și internaționale.

Cătălin Vrabie

Cătălin Vrabie este cadru didactic universitar pentru discipline de IT precum Baze de date, Operare și programare software, eAdministrație, Smart Cities etc. Principala responsabilitate constă în relaționarea cunoștințelor academice cu abilitățile practice necesare instruirii actualilor și viitorilor angajați în structurile Administrației Publice – studenți ai Facultății de Administrație Publică. De asemenea deține un doctorat în Științe Administrative cu teza “Creșterea transparenței în Sectorul Public prin E-guvernare” în care pune accentul pe rolul IT-ului în dezvoltarea armonioasă a Sectorului Public din țara noastră. Numeroasele participari cu lucrări la conferințele naționale și internaționale îl certifică drept un bun specialist în domeniile de competență, fiind membru a panelurilor de lucru al conferințelor EGPA (European Group for Public Administration), NSIPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe), SEEDIG (South Eastern European Dialogue on Internet Governance) si CEEE|Gov Days (Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days) unde are si rol de rapporteur si / sau moderator.

Cornel Bărbuț

Based on a background as telecom engineer, Cornel Barbut has 25+ years of experience in telecommunications, especially in Fiber Optic networks. After working for Teleconstructia, SIEMENS, RCS&RDS and Netcity Telecom, Cornel is a full time entrepreneur and with Vegacomp Consulting is focused on Fiber Optic networks, Smart City and Smart Parking solutions. He has experience as an E2E integrator, consultant and trainer. Involved in Smart City projects Cornel Barbut is ARSCM partner as Smart City Academy coordinator since 2018. Cornel is Vice-President of AFOR – Romanian Fiber Optic Association since 2012, member of Technical Committee no. 138 – Fiber Optics in ASRO (Romanian Standardisation Association) and member of IEEE Romania.

Victor Marcushon

Lector universitar dr. Victor Marcusohn profesor în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ecologică din București. Din anul 2008 până în prezent activează ca avocat, Cabinetul Individual de Avocatură ”Victor Marcusohn”. Consilier juridic la Ministerul Mediului în perioada 2004-2005. Autor de monografii și articole de specialitate, cu preponderență în domeniul dreptului civil și dreptului mediului, publicate în reviste de prestigiu, atât interne cât și internaționale. Participant în calitate de raportor la numeroase colocvii, conferințe, sesiuni de comunicare științifică interne și internaționale.