regulament

Regulamentul Competiției Orașul Inteligent 2030
Primul program de promovare a culturii urbane creativ-inteligente

Articolul 1 – Organizatorul și Regulamentul Oficial al Competiției
1.1 Competiția Orașul Inteligent 2030, ediția a III-a, este organizată și desfășurată de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 (denumită în continuare ”Organizatorul„).
1.2 Participantii la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul oficial”/ “Regulamentul”).
1.3. Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul Organizatorului precum și pe pagina web www.orasulinteligent2030.ro sau prin solicitare prin e-mail la info@romaniansmartcity.ro, sau info@orasulinteligent2030.ro.
1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, pentru buna derulare a concursului, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare prin afișare pe site-ul concursului, acesta fiind canalul de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior.

Articolul 2 – Durata Desfășurării Competiției
2.1. Etapa 1 – Înscrierile în competiția ”Orașul Inteligent 2030„ se vor desfășura începând cu data de 14 noiembrie 2020 și încetează la data de 22 noiembrie 2020, ora 16:00.
2.2. Etapa 2 – Jurizarea proiectelor înscrise se va desfășura în perioada 23 – 25 noiembrie 2020.

Articolul 3 – Eligibilitatea
3.1. Concursul se adresează exclusiv elevilor din liceele Sectorului 4 al Capitalei. Pot participa la această competiție elevii oricărui liceu din Sectorul 4 al Municipiului București care au completat formularul de înscriere pentru etapa Meet the Mentors. 

Articolul 4 – Înregistrarea Proiectelor
4.1. Participanții vor depune proiecte scrise în care își vor prezenta viziunea proprie asupra Orașului Inteligent 2030.
4.2. Înregistrarea proiectelor se va face exclusiv online, prin completarea unui formular disponibil pe pagina web https://orasulinteligent2030.ro/.
4.3. Proiectul va consta fie în scrierea unui eseu cu o lungime de maximum 5 pagini (Microsoft Word), fie prin completarea a maximum 15 slide-uri (Microsoft PowerPoint), fie prin înregistrarea unui video cu o lungime maximă de 120 de secunde, acompaniat de o prezentare scrisă în oricare dintre formatele menționate anterior.  Elevii pot adăuga în document, schițe, desene scanate sau imagini, fără ca acestea să fie obligatorii.
4.4. Participanții își pot înregistra proiectul individual sau în echipe de maxim 4 elevi ai aceluiași liceu (pot fi clase diferite), fără ca acest lucru să afecteze în vreun fel jurizarea acestora.
4.5. Pentru a fi valide, proiectele înregistrate trebuie să completeze toate câmpurile obligatorii din formular.

Articolul 5 – Criterii de Evaluare
5.1. Juriul va evalua toate proiectele depuse după următoarele criterii, fiecare dintre acestea având o pondere de 20% din punctajul total:
Prezentarea ideilor
Calitatea conținutului
Gradul de originalitate al ideilor
Gradul de aplicabilitate
Factorul wow (caracterul inovator).

Articolul 6 – Procesul de selecție al Proiectelor
6.1. Proiectele vor fi notate de către un juriu format din mentorii programului, experți din mediul universitar.
6.2. În paralel cu evaluarea de către membrii juriului, proiectele vor primi punctaj public prin vot electronic pe website-ul www.orasulinteligent2030.ro.
6.3. În ziua de dinainte de marea finală vor fi anunțate primele 10 proiecte clasate conform punctajului primit din partea juriului. Începând cu data de luni, 23 noiembrie 2020, ora 14:00, se poate vota electronic proiectul preferat, până miercuri, 25 noiembrie 2020, ora 20:00.
6.4. Cei care se vor califica în finală își vor prezenta online proiectul, folosind aplicația Microsoft Teams, în fața juriului și publicului interesat (părinți, profesori, colegi), în cadrul marii finale ce are loc vineri, 27 noiembrie 2020, între orele 16:00 -18:00.

Articolul 7 – Premii
7.1. Premiile constau în premii în vouchere în valoare de:
– 2.000 lei pentru locul I,
– 1.500 lei pentru locul II,
– 1.000 lei pentru locul III.
7.2. Se vor acorda deasemenea 2 diplome/mențiuni cu premii constând în vouchere în valoare de 500 lei.
7.3. Toți participanții primesc diplome de participare la proiect.
7.4. Premiile se acordă întregii echipe de proiect sau individual, în funcție de modul în care a fost înregistrat proiectul.

Articolul 8 – Publicitate și Comunicare
Solicitanții și câștigătorii autorizează echipa de proiect Orașul Inteligent 2030 la:
Publicarea datelor (nume, prenume,) și a descrierii proiectului lor, informații furnizate în procesul de aplicare, sau în cadrul activităților de informare și comunicare legate de Competiția Orașul Inteligent 2030.
Această prevedere se referă la toate materialele de comunicare și mass-media corporative și publice: fișiere, comunicate de presă, site-uri web, înregistrări video, etc.

Echipa de Proiect Orașul Inteligent 2030
Contact

031-425 42 63 / 0769 164 229
info@orasulinteligent2030.ro