regulament

Regulamentul Competiției Orașul Inteligent 2030
Primul program de promovare a culturii urbane creativ-inteligente

Articolul 1 – Organizatorul și Regulamentul Oficial al Competiției
1.1 Competiția Orașul Inteligent 2030 este organizată și desfășurată de către Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate (denumită în continuare ”Organizatorul„).
1.2 Participantii la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul oficial”/ “Regulamentul”).
1.3. Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul Organizatorului precum și pe pagina web www.orasulinteligent2030.ro sau prin solicitare prin e-mail la info@romaniansmartcity.ro, sau info@orasulinteligent2030.ro.
1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, pentru buna derulare a concursului, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare prin afișare pe site-ul concursului, acesta fiind canalul de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior.

Articolul 2 – Durata Desfășurării Competiției
2.1. Etapa 1 – Înscrierile în competiția ”Orașul Inteligent 2030„ se vor desfășura începând cu data de 28 martie 2019 și încetează la data de 16 aprilie 2019, orele 14:00.
2.2. Etapa 2 – Jurizarea proiectelor înscrise se va desfășura în perioada 16 – 18 aprilie 2019.

Articolul 3 – Eligibilitatea
3.1. Concursul se adresează exclusiv elevilor din sectorul 6, aflați în clasele IX-XII. Participanții la această competiție sunt elevi ai oricărui liceu din sectorul 6 al Municipiului București, fie că acestea au fost sau nu înscrise în competiție pentru a beneficia de prezentările lectorilor.

Articolul 4 – Înregistrarea Proiectelor
4.1. Participanții vor depune proiecte scrise în care își vor prezenta viziunea proprie asupra Orașului Inteligent 2030.
4.2. Înregistrarea proiectelor se va face exclusiv on-line, prin completarea unui formular disponibil pe pagina web https://orasulinteligent2030.ro/etape/.
4.3. Proiectul va consta în scrierea unui eseu cu o lungime între 2 și 20 pagini. Elevii pot adăuga poze, schițe, fără ca acestea să fie obligatorii.
4.4. Participanții își pot înregistra proiectul individual sau în echipe, fără ca acest lucru să afecteze în vreun fel jurizarea acestora.
4.5. Pentru a fi valide, proiectele înregistrate trebuie să completeze toate câmpurile din formular.

Articolul 5 – Criterii de Evaluare
5.1. Juriul va evalua toate proiectele depuse după următoarele criterii, fiecare dintre acestea având o pondere de 20% din punctajul total:
Natura inovatoare și creativitatea tehnologiei sau serviciului propus.
Viabilitatea economică a proiectului și potențialul acestuia.
Gradul de originalitate a proiectului.
Impactul pe care proiectul îl are în mediul de implementare (poate fi implementat local sau național)
Acuratețea prezentării.

Articolul 6 – Procesul de selecție a Proiectelor
6.1. Proiectele vor fi notate de către un juriu format din specialiști, lectorii care au participat la proiect, precum și experți din mediul universitar.
6.2. În paralel cu evaluarea de către membrii juriului, proiectele vor primi punctaj public prin vot electronic.
6.3. Cu 3 zile înainte de finală vor fi anunțate primele 10 proiecte clasate conform punctajului primit din partea juriului. Miercuri, 17 aprilie ora 08.00 se poate vota electronic proiectul preferat, până joi, 18 aprilie, orele 20.00.
6.4. Cei care se vor califica în finală își vor prezenta proiectul în fața juriului și publicului, în cadrul finalei ce are loc vineri, 19 aprilie 2019, la Cartier Hub, între orele 17.00 -19.00.

Articolul 7 – Premii
7.1. Premiile constau în premii în bunuri în valoare de
– 2000 lei pentru locul I,
– 1500 lei pentru locul II,
– 1000 lei pentru locul III.
7.2. Se vor acorda deasemenea 2 diplome/mențiuni cu premii în bunuri în valoare de 500 lei.
7.3. Toți participanții primesc diplome de participare la proiect.
7.4. Premiile se acordă întregii echipe de proiect sau individual în funcție de modul în care a fost înregistrat proiectul.

Articolul 8 – Publicitate și Comunicare
Solicitanții și câștigătorii autorizează Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate la:
Publicarea datelor (nume, prenume,) și a descrierii proiectului lor, informații furnizate în procesul de aplicare, sau în cadrul activităților de informare și comunicare legate de Competiția Orașul Inteligent 2030.
Această prevedere se referă la toate materialele de comunicare și mass-media corporative și publice: fișiere, comunicate de presă, site-uri web, înregistrări video, etc.

Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate
Organizator Proiect Orașul Inteligent 2030
contact
031-425 42 63
info@orasulinteligent2030.ro